Pustak Solbet Bloczek z betonu komórkowego 24x24x59

7,60  netto

Opis

Bloczki z betonu komórkowego to szeroka gama produktów przeznaczonych do wykonywania różnego rodzaju ścian (zewnętrznych, wewnętrznych nośnych, wewnętrznych nienośnych) w dowolnych budynkach. Rozróżnia się je pod względem zastosowania, gęstości, profilowania, wymiarów. Za bloczki uważa się elementy murowe o szerokości 10 cm i szersze.

Solbet Bloczek z betonu komórkowego 24x24x59 PWU

Dostawa tir lub HDS

Cena transportu do ustalenia

BLOCZKI OPTIMAL PLUS

 

Beton komórkowy: Ściana jednowarstwowa:

Tolerancja wymiarowa TLMB
Przepuszczalnosc pary wodnej 5/10
Izolacyjność aktustyczna 40 dB
Gęstość 500
Masa 23.40 kg
Ilość na palecie 48 szt
Wydajność na m2 7 szt
Odporność ogniowa REI 240
Współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,12 W/(mK)
Reakcja na ogień Euroklasa A1
Wartość skurczu 0,2
Gęstośc brutto 475kg/m3
Współczynnik przenikania ciepła 0,50 W/m2K

 

Bloczki przeznaczone do wznoszenia ścian warstwowych. Dostępne są w różnych szerokościach i klasach gęstości.

» Wymiary: wysokość 24 cm, długość 59 cm, szerokość: 24, 30, 36, 42 cm
» Klasy gęstości: 500
» Profilowanie: typu P+W (pióra i wpusty) z uchwytami montażowymi (U)

Bloczki z betonu komórkowego wersja “P+W” z uchwytem – nazwa handlowa OPTIMAL PLUS (bloczek profilowany na pióra i wpusty oraz uchwyty montażowe) (oznaczone “PWU“)

– Do wykonywania przy zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej SOLBET
– Należy wypełniać spoiny poziome
– Bez wypełniania spoin pionowych
– W przypadku gdy nie ma połączenia na pióra i wpusty (np. bloczki docięte, lub bloczki w narożach) należy wypełnić zaprawą spoinę pionową
– Uchwytu montażowego się nie wypełnia zaprawą