Papa Termozgrzewalna Podkładowa TES V60 S30

90,00  Brutto

Opis

Papa Termozgrzewalna podkładowa TES V60 S30

Wyrób nie zawiera azbestu ani składników smoły węglowej !!!

Certyfikat CPR 1002

Certyfikat CPR 1003

Certyfikat Broof

Posiadamy w sprzedaży wszystkie rodzaje PAPY TES oraz WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE zapraszam na inne nasze aukcje!!!

10m w Rolce

Papa podkładowa przeznaczona do wielowarstwowych układów dachowych V60 S30, aplikacja poprzez zgrzewanie zapewnia łatwy i szybki montaż, dodatkowo dzięki certyfikacji wg 2 norm budowlanych, może być stosowana do wykonywania izolacji przeciwwodnych balkonów, tarasów i fundamentów

Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji dachowych, jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych na podłożach betonowych, drewnianych lub warstwie izolacji termicznej oraz do wykonywania izolacji przeciwwodnych – izolacji posadzek, fundamentów, wylewek betonowych, a także poziomych i pionowych, podziemnych części budynków stykających się z gruntem. Pap asfaltowych na osnowie welonu z włókien szklanych nie należy stosować do wykonywania obróbek dachowych oraz na dachach niestabilnych wymiarowo. W przypadku dachów można stosować w układach wielowarstwowych co najwyżej w jednej warstwie, kolejne warstwy należy wykonywać z pap na innych osnowach. Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych poziomych i pionowych liczbę warstw ustalać na podstawie warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu wbudowania oraz uwzględniając poziom posadowienia budowli. Izolacje przeciwwodne wykonywać od strony naporu wody na przegrodę. Zalecamy chronić izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi wystąpić podczas zasypywania ich gruntem poprzez zastosowanie osłon z płyt ekstrudowanego polistyrenu, płyt styropianowych, folii kubełkowej, innych nadających się do tego celu materiałów lub przez wykonanie ścianek dociskowych.

Przed przystąpieniem do wykonania pokrycia (zarówno nowego jak i renowacji starego), należy zapoznać się ze stanem dachu, dokonać niezbędnych prac przygotowawczych oraz wybrać właściwy rodzaj papy. Przy niesprzyjających warunkach pogodowych (deszcz, śnieg, mróz, silny wiatr) nie podejmować pracy lub ją niezwłocznie przerwać. Prace dekarskie należy prowadzić w temperaturach od +5C do +35C. Przed przystąpieniem do pracy w okresach chłodów, rolki papy powinny być przez 24 godziny przechowywane w temperaturze 20C i wynoszone na dach bezpośrednio przed wykonaniem pokrycia.
Przed użyciem papa powinna być rozwinięta i rozprostowana. Folia na spodniej stronie papy ulegnie stopieniu pod wpływem wysokiej temperatury. Dociskać warstwy papy wałkiem metalowym lub silikonowym aż do uzyskania wypływu masy asfaltowej spod warstwy papy. Na ciągach komunikacyjnych oraz przy wszelkiego rodzaju obróbkach stosować dodatkowe warstwy pap lub specjalne rozwiązania. Przy mocowaniu mechanicznym papy, należy przestrzegać takich samych zasad przygotowania podłoża i papy jak przy zgrzewaniu. Dobór i rozstaw kołków mocujących zależy od podłoża i od grubości warstwy izolującej. Papę należy stosować zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, (w tym z aktualnymi normami z uwzględnieniem wytycznych producenta) przez osoby wykwalifikowane w zakresie wykonywania robót izolacyjnych, a gdy to konieczne pod nadzorem osoby uprawnionej. Regulacje prawne z zakresu budownictwa, normy oraz projekt inwestycji budowlanej należy traktować zawsze jako dokumenty nadrzędne w stosunku do wytycznych producenta.

Posiadamy Transport Samochodami :

2T
10T
26T

Posiadamy transport HDS co Pozwala na Dogodne
Rozmieszczenie Worków na Miejscu Rozładunku
oraz Wywrotki do Transportu luzem.

Posiadamy Cała Game Materiałów Budowlanych

Budujesz? Remontujesz?

U Nas kupisz Najtaniej !!! Po Co Przepłacać !!!

Wszytko Kupisz w Jednym Miejscu !!!