Pustak Solbet Bloczek z betonu komórkowego 24x24x59

14,90  Brutto

Opis

Bloczki z betonu komórkowego to szeroka gama produktów przeznaczonych do wykonywania różnego rodzaju ścian (zewnętrznych, wewnętrznych nośnych, wewnętrznych nienośnych) w dowolnych budynkach. Rozróżnia się je pod względem zastosowania, gęstości, profilowania, wymiarów. Za bloczki uważa się elementy murowe o szerokości 10 cm i szersze.

Solbet Bloczek z betonu komórkowego 24x24x59

Dostawa tir lub HDS

Cena transportu do ustalenia

BLOCZKI SOLBET OPTIMAL

 

Beton komórkowy: Ściana jednowarstwowa:

Gęstość 500
Ilość na palecie 48 szt
Wydajność na m2 7 szt

 

Bloczki przeznaczone do wznoszenia ścian warstwowych. Dostępne są w różnych szerokościach i klasach gęstości.

» Wymiary: wysokość 24 cm, długość 59 cm, szerokość: 24, 30, 36, 42 cm
» Klasy gęstości: 500

– Do wykonywania przy zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej SOLBET
– Należy wypełniać spoiny poziome
– Bez wypełniania spoin pionowych
– W przypadku gdy nie ma połączenia na pióra i wpusty (np. bloczki docięte, lub bloczki w narożach) należy wypełnić zaprawą spoinę pionową
– Uchwytu montażowego się nie wypełnia zaprawą